New post Scandinavian Home Bar Read More

Exterior ModelFree

Free Modern House Download

Ücretsiz Modern Ev İndir, Sanayileşme, ekonomikleşme ve hızlı kentleşme için ekonomik, sosyal, teknik ve ekonomik bir fenomen olan kapitalist metropol doğar. Modernleşme, metropolün, organizasyon ve organizasyonların tüm özel ve kamusal, iç ve dış mekanlarında rasyonalite idealini sunar. Önce kamusal alandaki iş, çalışma hayatı ve tüm maddi ilişki örüntüsünü, ardından özel alanın merkezi olan evi rasyonalize edin ve nesneleştirin.

Ücretsiz Modern Ev İndir

Evin bu tür bir nesnelleştirme altında yer alması, onu sadece modern mimaride değil, sosyoloji, felsefe, sanat ve edebiyat gibi birçok alanda da yüz yılı aşkın bir süredir ilgi odağı haline getiriyor.

Modern ev

Evlilik, özne, yer, bağ ve doğa arasındaki fenomenolojik ilişkiyi tartışan eleştirel metinlerle sosyal bilim ve felsefede; tekinsizlik kavramının merkezi olarak psikoloji ve edebiyatta; Tüm bu kavramların ve retoriğin görselliği içinde sanatta tekrar tekrar üretilir.

Ancak akar odaklı modernleşmenin modernizasyonu, rasyonel, akılcı bir akıl nesnesine dönüşür.

Do not miss this model !  Concrete Building
Downloads: 1324
Model Owner: Yoga Binhar


Job: Landscape Architect


Used Programs: Sketchup | Lumion

You need to login to download this model. Register if you don't have an account yet.

Related posts
All ModelsFree

3d warehouse free

What is 3D Warehouse free ? Millions of 3D models ready to work in integrated with SketchUp very well-known but few books…
Exterior ModelGarden Furniture

Gazebo Modeling

Gazebo Model. Format .SKP You can download it from the link… Do not miss this model !  Concrete Building
FreeInterior ModelPack Model

Flower Pack

You can download Quality Flower models from the link below. Do not miss this model !  Lamp 3D Free Model
Be aware of new models

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *